Четверг,
24.07.2014
Карта сайта Подписка на новости

Телефон редакции:
+7 7222 52-14-45
Написать письмо Ваша новость

Программа ТВ


АСТАНА АСТАНА
Сегодня: Июль, 24 число, Четверг | 20:10

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
17.00 "АНА КӨҢІЛІ" КӘРІС ТЕЛЕХИКАЯСЫ
18.00, 22.50 "ҰМЫТЫЛМАС" ТҮРІК ТЕЛЕХИКАЯСЫ
19.00 "ҚЫЗ ҒҰМЫРЫ" ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ
20.00, 23.50 ЖАҢАЛЫҚТАР
20.20 "ӘЗІЛСТАН" ЖАСЫРЫН ТҮСІРІЛІМ
20.30, 00.10 НОВОСТИ "20:30"
20.50 ОБЗОР ИНТЕРНЕТА "KAZNET"
21.00 Т/С "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
00.30 "ТОҒЫЗ МҮМКІНДІК" ТЕЛЕХИКАЯСЫ
01.40 ӘН ШАШУ

07.00 "АЛҚОҢЫР, ӘН ЕКЕНСІҢ" ҚҰРМАНБЕК ПЕН РИЗАНЫҢ ӘН КЕШІ
07.55, 20.30, 00.55 НОВОСТИ "20:30"
08.15, 20.00, 00.35 ЖАҢАЛЫҚТАР
08.35 "KAZNET" ҒАЛАМТОРҒА ШОЛУ
08.55, 16.50 "АНА КӨҢІЛІ" КӘРІС ТЕЛЕХИКАЯСЫ
10.00 "СУПЕРПАПА"
10.35 Т/С "ДОМАШНИЕ ВОЙНЫ"
11.05 Т/С "НЕЗАБЫВАЕМЫЙ"
12.05, 19.00 "ҚЫЗ ҒҰМЫРЫ" ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ
13.00 "ӘН МЕН ӘЗІЛ" КОНЦЕРТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
14.10, 21.00 Т/С "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
16.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ"
18.00, 22.50 "ҰМЫТЫЛМАС" ТҮРІК ТЕЛЕХИКАЯСЫ
20.20 ОБЗОР ИНТЕРНЕТА "KAZNET"
20.50 "ӘЗІЛСТАН" ЖАСЫРЫН ТҮСІРІЛІМ
23.50 "СЫРЛАСУ" ТОК-ШОУ
01.15 "ТОҒЫЗ МҮМКІНДІК" ТЕЛЕХИКАЯСЫ

07.00, 20.20 ӘН ШАШУ
07.55, 20.30, 00.10 НОВОСТИ "20:30"
08.15, 20.00, 23.50 ЖАҢАЛЫҚТАР
08.35 ОБЗОР ИНТЕРНЕТА "KAZNET"
09.00, 16.50 "АНА КӨҢІЛІ" КӘРІС ТЕЛЕХИКАЯСЫ
10.15, 02.00 "БІЗ БІРГЕМІЗ" БАҒДАРЛАМАСЫ
10.35 Т/С "ДОМАШНИЕ ВОЙНЫ"
11.05 Т/С "НЕЗАБЫВАЕМЫЙ"
12.05, 19.00 "ҚЫЗ ҒҰМЫРЫ" ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ
13.00 "ӘЗІЛСТАН" ЖАСЫРЫН ТҮСІРІЛІМ
13.10, 01.15 "СЫРЛАСУ" ТОК-ШОУ
14.00, 21.00 Т/С "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
16.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ"
18.00, 22.50 "ҰМЫТЫЛМАС" ТҮРІК ТЕЛЕХИКАЯСЫ
20.50 "KAZNET" ҒАЛАМТОРҒА ШОЛУ
21.55 Т/С "БЛУДНЫЕ ДЕТИ"
00.30 "КЕШ ЕМЕС" ТОК-ШОУ
02.20 ҚАДІР ТҮНІНЕ АРНАЛҒАН ӘН КЕШ

07.00, 20.30, 00.10 НОВОСТИ "20:30"
07.20, 20.00, 23.50 ЖАҢАЛЫҚТАР
07.40 "ЛИЦА СТОЛИЦЫ"
08.05 "ӘЛЕМНІҢ ЖАРЫҒЫ ӘН КЕШІ"
09.00, 16.50 "АНА КӨҢІЛІ" КӘРІС ТЕЛЕХИКАЯСЫ
10.15 ОБЗОР ИНТЕРНЕТА "KAZNET"
10.35 Т/С "ДОМАШНИЕ ВОЙНЫ"
11.05 Т/С "НЕЗАБЫВАЕМЫЙ"
12.05, 19.00 "ҚЫЗ ҒҰМЫРЫ" ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ
13.00, 20.50 "ӘЗІЛСТАН" ЖАСЫРЫН ТҮСІРІЛІМ
13.10 АРНАЙЫ ЖОБА. "ТОЙ ЖЫРЫ"
13.40 "БІЗ БІРГЕМІЗ" БАҒДАРЛАМАСЫ
14.05 Т/С "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
15.00, 21.00 Т/С "БЛУДНЫЕ ДЕТИ"
16.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ"
18.00, 22.50 "ҰМЫТЫЛМАС" ТҮРІК ТЕЛЕХИКАЯСЫ
20.20 "KAZNET" ҒАЛАМТОРҒА ШОЛУ
00.30 "ТОҒЫЗ МҮМКІНДІК" ТЕЛЕХИКАЯСЫ
01.40 ӘН ШАШУ

07.00 "САҒЫНДЫРҒАН ӘНДЕР-АЙ" ӘН КЕШІ
08.00, 20.30, 00.30 НОВОСТИ "20:30"
08.20, 20.00, 00.10 ЖАҢАЛЫҚТАР
08.40 ОБЗОР ИНТЕРНЕТА "KAZNET"
09.05, 16.50 "АНА КӨҢІЛІ" КӘРІС ТЕЛЕХИКАЯСЫ
10.25, 13.00, 20.20, 20.50 "ӘЗІЛСТАН" ЖАСЫРЫН ТҮСІРІЛІМ
10.35 Т/С "ДОМАШНИЕ ВОЙНЫ"
11.05 Т/С "НЕЗАБЫВАЕМЫЙ"
12.05, 19.00 "ҚЫЗ ҒҰМЫРЫ" ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ
13.15 "ЕЛ АУЗЫНДА" БАҒДАРЛАМАСЫ
13.45 "ЛИЦА СТОЛИЦЫ"
14.10, 21.00 Т/С "БЛУДНЫЕ ДЕТИ"
16.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ"
18.00, 22.50 "ҰМЫТЫЛМАС" ТҮРІК ТЕЛЕХИКАЯСЫ
23.50 "ОҚЫС ОҚИҒА!" БАҒДАРЛАМАСЫ
00.50 "ТОҒЫЗ МҮМКІНДІК" ТЕЛЕХИКАЯСЫ

08.00 "ЖҮРЕГІМІЗ ТЫҢДАРМАНМЕН БІРГЕ" ӘН КЕШІ
09.00 НОВОСТИ "20:30"
09.20 ЖАҢАЛЫҚТАР
09.40 "ЛИЦА СТОЛИЦЫ"
10.00 "ПРАВО НА КАЧЕСТВО"
10.20 Т/С "ДОМАШНИЕ ВОЙНЫ"
12.40 Х/Ф "КУРЬЕР"
14.15 КВН. ИЗБРАННОЕ
15.40 "ҚЫЗ ҒҰМЫРЫ" ТЕЛЕХИКАЯСЫ
18.00 "ЖҮРЕК ЖАРҒАН" ТҮРІК ТЕЛЕХИКАЯСЫ
19.50 АРНАЙЫ ЖОБА. "ТОЙ ЖЫРЫ"
20.15 "ЕЛ АУЗЫНДА" БАҒДАРЛАМАСЫ
20.40 "АСТАНА КЕШІ КӨҢІЛДІ" КОНЦЕРТТІК ШОУЫ
21.55 Х/Ф "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ"
00.55 "САҒЫНЫШ" ӘН КЕШІ

08.00 "АРМАН ДЕЙТІН - АРҒЫМАҚ" ТАМАРА АСАРДЫҢ ӘН КЕШІ
09.40 ОБЗОР ИНТЕРНЕТА "KAZNET"
10.00 "СУПЕРПАПА"
10.35 Т/С "КАРАМЕЛЬ"
14.05 "АСТАНА КЕШІ КӨҢІЛДІ" КОНЦЕРТТІК ШОУЫ
15.20 "ӘЗІЛСТАН" ЖАСЫРЫН ТҮСІРІЛІМ
15.35 "ӘН МЕН ӘЗІЛ" КОНЦЕРТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
16.55 "ҚЫЗ ҒҰМЫРЫ" ТЕЛЕХИКАЯСЫ
18.25 "ЖҮРЕК ЖАРҒАН" ТҮРІК ТЕЛЕХИКАЯСЫ
20.25 "БІРЕГЕЙ". ЛИДИЯ КӘДЕНОВА
20.50 "АТА-АНАМА АРНАУ" БАУЫРЖАН ИСАТЕВТІҢ ӘН КЕШІ
22.40 Х/Ф "ЛЕДИ"
01.00 "ТӘТТІМ-АУ" ТОҚТАР МЕН БЕЙБІТТІҢ ӘН КЕШІКаналы

КАЗАХСТАНКАЗАХСТАН-СЕМЕЙ 7-КАНАЛ7 КАНАЛ АСТАНААСТАНА 31-КАНАЛ31 КАНАЛ ХАБАРХАБАР КАЗАХСТАНКАЗАХСТАН КТККТК НТКНТК ПЕРВЫЙ-КАНАЛ-«ЕВРАЗИЯ»1 КАНАЛ «ЕВРАЗИЯ» ТНВ-ПланетаТНВ-Планета ЕВРОСПОРТ-2ЕВРОСПОРТ-2 ЕВРОСПОРТ-1ЕВРОСПОРТ-1 Graphic1ФУТБОЛ ОХОТА-И-РЫБАЛКАОХОТА И РЫБАЛКА УСАДЬБАУСАДЬБА ЗДОРОВОЕ-ТВЗДОРОВОЕ ТВ ФЕНИКС-+-КИНОФЕНИКС + КИНО ТVXXIТVXXI МИРМИР RETROРЕТРО КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА ДОМ-КИНОДОМ КИНО ВРЕМЯВРЕМЯ РОССИЯ-РТРРОССИЯ РТР ТВЦТВЦ RENTVРЕН НТВ-МИРНТВ МИР 1-КАНАЛ1-КАНАЛ ТВ-3ТВ-3